Resultaten

Voorbereiding
Voor de testjes kon ik op school een leeg lokaal gebruiken. Helaas stond er veel troep in het lokaal. Ik heb alles aan de kant geschoven waardoor toch een goede testsituatie ontstond.

Op 28 januari en 18 februari 2016 heb ik voor dezelfde opstelling in het lokaal gezorgd. Te weten:

  • Een groepje van zes tafels, waarop de LEGO stond verdeeld in lage bakken, hier kunnen de leerlingen bouwen.
  • Een grote tafel waarop ik de foto’s van de gemaakte bouwwerken kan nemen.
  • Een klein tafeltje met twee stoeltjes om de testjes over het divergent denken af te nemen.

testopstellin

Activiteiten
In alle vier de kleuterklassen is dagelijks actief gebouwd met de blokken en met de LEGO. Het spel is met behulp van bouwhesjes en bouwhelmen goed op gang gekomen in de bouwhoeken. De leerkrachten waren zich dagelijks bewust van het spel in de bouwhoek. De activiteiten met gebruik van LEGO zijn in alle klassen naar afspraak uitgevoerd.

Test divergent denken
Hoeveel antwoorden geeft een kind binnen een bepaalde tijd (twee minuten)?resultaten 1.1resultaten 1.2Opvallend was dat testleerling 2 uit groep 1/2B bij elk idee vertelde hoe zij haar idee in LEGO blokjes zou bouwen.

  • Zit er veel diversiteit in de antwoorden, hoeveel verschillende toepassingsgebieden noemt een leerling?

resultaten 2.1

resultaten 2.2Opvallend was dat veel ideeën kwamen van dingen die de kinderen in het lokaal om zich heen zagen.

  • Zijn de geleverde antwoorden origineel?

resultaten 3.1

resultaten 3.2

Test bouwvaardigheden
Alle kinderen hadden ervaring met LEGO en gingen dan ook direct met het materiaal aan de slag, nadat de opdracht was uitgelegd. Ze zijn bekend genoeg met huizen om dit direct om te zetten in het zelf bouwen van een huis met LEGO.

bouwvaardigheden A

In deze groep waren de eerste drie leerlingen op 28 januari vooral stapelend aan het bouwen. Zij bevonden zich in fase 2, verticaal lineaire rangschikking. De vierde leerling maakte een omsloten driedimensionale ruimte, fase 9. Drie leerlingen lieten ontwikkeling in het bouwen zien. Op 18 februari heeft leerling 1 een grote sprong gemaakt naar fase 9 en bouwt nu een gesloten ruimte met muren en een dak. Leerling 2 bouwt nog op dezelfde manier. Leerling 3 is nog steeds aan het stapelen, maar bouwt in plaats van een massief blok een open ruimte. Leerling 4 is overgegaan naar het representerend spel. Hij heeft een creatiever huis gebouwd met een deur, ramen en meerdere verdiepingen.

Leerling 1: tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken + driedimensionale bouwwerken Leerling 2: tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken = tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken
Leerling 3: tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken + driedimensionale bouwwerken Leerling 4: driedimensionale bouwwerken + representerend spel

bouwvaardigheden B

In deze groep werd er op een heel ander niveau gebouwd dan in de andere groepen. De leerlingen waren op 28 januari al aan het bouwen op het niveau van representerend spel. De leerlingen vertelden over voor- en achterdeuren en over hoe je meubels maakt in een huis. Echter was er weinig ontwikkeling te zien tussen beide gebouwen. Leerling 1 heeft op 18 februari ook een dak op zijn gebouw gebouwd. Leerling 2 heeft een open binnenruimte gemaakt op 18 februari daar waar hij op 28 januari nog een vrij massief huis bouwde. Leerling 4 had op 18 februari geen goede dag. Vlak voor de foto werd gemaakt stortte zijn huis in. Het niveau van bouwen was echter gelijk aan de eerste foto. Het huis stortte in omdat er vooral stapelend gebouwd werd.

Leerling 1: representerend spel = representerend spel
Leerling 2: tweedimensionale oppervlakte bouwwerken + representerend spel
Leerling 3: representerend spel = representerend spel
Leerling 4: tweedimensionale oppervlakte bouwwerken = tweedimensionale oppervlakte bouwwerken

Bouwvaardigheden C

In deze groep zie je een grote ontwikkeling in de fase van bouwen. Leerling 1 bleef op 28 januari vooral vlak bouwen, fase 3, horizontale rangschikking. Op 18 februari bouwde hij een volledig huis met dak in fase 9, omsloten driedimensionale ruimte. Waar leerling 2 op 18 januari nog stapelend bouwde, fase 2 verticale oppervlakte rangschikking, bouwde ze op 18 februari volgens een horizontale oppervlakte rangschikking fase 3. Leerling 3 is op dezelfde manier blijven bouwen, maar leerling 4 is van fase 9, omsloten driedimensionale ruimte naar representerend spel gegaan, er staan nu kleine meubeltjes in het huis en er is nagedacht over deuren en ramen.

Leerling 1: lineaire bouwwerken + driedimensionale bouwwerken
Leerling 2: lineaire bouwwerken = lineaire bouwwerken (wel van fase 2 naar 3)
Leerling 3: Tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken = tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken
Leerling 4: driedimensionale bouwwerken + representerend spel

bouwvaardigheden D

Opvallend was dat deze groep erg druk was. Er werd veel gekletst en liedjes werden gezongen. Tijdens het kletsen werd er gebouwd. Toch zie je geen ontwikkeling in deze groep en is leerling 3 zelfs een aantal fasen teruggegaan in het bouwen, van fase 9, omsloten driedimensionale ruimte, naar fase 3 horizontaal lineaire rangschikking. Leerling 1 zat bij beide huizen al in de fase van representerend spel, waarbij zij meubels heeft geplaatst in het huis, zoals een bank, kast, tafel en televisie.  Leerling 1 was weinig betrokken bij de vele gesprekken en bouwde in stilte.

Leerling 1: representerend spel = representerend spel
Leerling 2: tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken = tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken
Leerling 3: driedimensionale bouwwerken – tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken
Leerling 4: tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken = tweedimensionale of oppervlakte bouwwerken

Advertenties