Methode van onderzoek

Voorbereiding
Als eerste hebben wij met alle kleuterleerkrachten de bouw- en constructiehoeken in de klassen aangepast en verbeterd.

20160218_115405 20160218_115742

Manieren zijn bedacht om de blokken beter te ordenen en om de hoek netter op te ruimen. Daarnaast is inspiratie opgehangen in de verschillende bouwhoeken. Inspiratie in de vorm van foto’s van beroemde gebouwen en foto’s van gebouwen uit de omgeving. Ook is gekeken naar de LEGO die aanwezig was in de klassen. Sinterklaas heeft dit jaar veel LEGO geschonken (LEGO Classic, bouwstenen en grondplaten). Dit is aangevuld met LEGO Education creatieve sets (ramen, deuren, dakpannen en grondplaten).

education 2 education1

Op verschillende plekken in de omgeving van onze school wordt al veel met Lego gewerkt. Ter inspiratie heb ik een aantal van deze plekken bezocht. Onder andere op het Corbulo college in Voorburg. Hier werkt Harry Ozinga met een groep jongens uit groep 7 en 8 aan de missies van de First LEGO League. Lees hier mijn blog over de First LEGO League. Daarnaast ben ik op bezoek geweest bij de Bonte Bouwplaats in Delft. Ellen Pennings geeft hier LEGO workshops. Zij organiseert bouwdagen voor iedereen vanaf 4 jaar. Lees hier mijn blog over het bezoek aan de Bonte Bouwplaats. Tevens ben ik op vakantie naar LEGOLAND in Duitsland geweest. Lees hier mijn blog over de bouwactiviteiten in LEGOLAND. Verder bezocht ik beurzen en evenementen. Lees hier mijn blog over de inspiratie die ik daar heb opgedaan. Deze bezoeken leverden veel ideeën op voor LEGO activiteiten. Activiteiten die ik bij ons in de kleuterklassen inzet.

Activiteiten
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het thema: de bouwplaats (1 t/m 19 februari 2016) op basisschool Pius X in Voorburg. We werken met het prentenboek ‘Kom uit die kraan’ van Tjibbe Veldkamp en Alice Hoogstad. Het bijbehorende lespakket van de Kleuteruniversiteit geschreven door Bianca Oldenbeuving gebruiken wij ook. Alle lessen en werkjes staan in deze weken in het teken van het thema. Het thema heb ik opgezet rond 3 Big questions. Vragen waar wij wekelijks met de hele klas kringgesprekken over voeren:

 • Hoe maken wij van/in onze klas een veilige bouwplaats?
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat je bouwwerk niet instort, maar stevig is gebouwd?
 • Wie kom je allemaal tegen op de bouwplaats en wat doen deze mensen daar?

Naast het overkoepelende thema “de bouwplaats” worden elke week activiteiten uitgevoerd in de verbeterde bouw/constructiehoek met het materiaal LEGO. Deze activiteiten zijn per klas verschillend. Op deze manier kijken wij welke activiteiten met LEGO het creatief denken het meest ontwikkelt. Niet alle leerlingen kunnen tegelijk met materiaal aan de slag. Tijdens de werkles werken er steeds twee à drie leerlingen in de bouwhoek. Naast de bouwhoek werken twee à drie leerlingen met LEGO.

Voor het werken met LEGO in de klas zijn regels gemaakt:

 • De leerlingen gebruiken één doosje LEGO tegelijk.
 • Met één doosje werken één of twee leerlingen.
 • Alle steentjes blijven in het bakje, de leerlingen pakken alleen het steentje dat nodig is. Steentjes die op de grond vallen, raap je direct op.
 • Als je klaar bent haal je je werkje uit elkaar. Alle losse onderdelen gaan terug in het doosje. (Bespreek met de juf als je een werkje wilt laten staan.)
 • Als je stukjes niet loskrijgt gebruik je een brick separator, nooit je tanden!
 • Vind je losse onderdelen op de grond, deze gaan in het bakje ‘Gevonden’, hier kun je ook zoeken naar onderdelen die kwijt zijn.

1/2 A: Bouwen met LEGO zonder instructie.

  • LEGO Creadoosje, met elke week een andere bouwopdracht. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.
  • LEGO Bouwplaats, zonder instructie van bouwvaardigheden. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.

1/2B: Bouwen met LEGO sets.

  • LEGO plaatje bouwen, voor beginnende bouwers. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.
  • LEGO boekje bouwen, voor gemiddelde bouwers. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.
  • LEGO Mosaic, voor meer gevorderde bouwers Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.
  • LEGO Education DUPLO dierenbingo, de testgroep speelt elke week dit spel op een steeds hoger niveau, dit gebeurt in een kleine kring. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.

1/2C: Bouwen met LEGO volgens de cyclus ontwerpend leren.
We werken met het boek ‘Kom uit die kraan’. Bart krijgt aan het einde van het verhaal een bouwhelm en met die helm mag hij de bouwplaats op wanneer hij maar wil. Maar wat wordt er eigenlijk gebouwd op deze bouwplaats? Hoe kun je Bart en de bouwvakkers helpen het werk op de bouwplaats af te maken. De leerlingen ontwerpen het gebouw dat uiteindelijk op deze bouwplaats komt te staan. We gebruiken het lesmateriaal van de website: http://www.ontwerpendlerenindeklas.nl

1/2D: Bouwen met LEGO na instructie van bouwvaardigheden.

  • Week 1. Maak een wandeling in de wijk waar de school staat en bekijk verschillende huizen. Wat heeft elk huis en wat is verschillend? Benoem de volgende dingen: Voordeur, ramen, huisnummer, kamer, slaapkamer, tuin, deurbel en dak.
  • Week 2 en 3. Met behulp van filmpjes worden bouwtechnieken aangeboden. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.
  • Voor nog meer bouwinspiratie kunnen de kinderen twee LEGO ideeënboeken doorkijken. Voor meer informatie over deze opdracht lees deze blog.

Testen van het divergent denken
Door middel van een test vooraf en achteraf kijken wij of wij ontwikkeling zien in het creatief denken. Het creatief denken is veelomvattend. Echter, wij hebben maar drie weken de tijd. Daarom neem ik voor dit onderzoek alleen de creatieve vaardigheid: ‘alternatieven blijven zoeken’. Deze vaardigheid gaat over de ambitie te zoeken naar meerdere ideeën en oplossingen, voor hetzelfde vraagstuk. Niet tevreden zijn met de eerste de beste oplossing, blijven zoeken naar die ene verrassende, schitterende vondst.

Uit elke kleutergroep worden willekeurig 4 leerlingen uit groep 2 als testgroep gekozen. Elke leerling wordt individueel getest. De testgroep bestaat uit 16 leerlingen uit groep 2 van basisschool de Pius X. De testen neem ik zelf bij de leerlingen af. Dit zodat het onderzoek betrouwbaar is.

Op 28 januari 2016 voer ik de eerste test uit. Het divergent denken van de leerlingen meet ik. Ik maak gebruik van de haarborsteltest (https://vindingrijk.wordpress.com/2011/03/12/meten-is-weten/). Een groep leerkrachten in opleiding aan de hogeschool InHolland hebben met deze aanpak interessante onderzoeksresultaten behaald. De uitkomsten geven aan dat gericht aandacht geven aan creatief denken, verbetering van de creatieve output oplevert. Ik ben benieuwd of dat ook voor één of voor meerdere van mijn activiteiten met gebruik van LEGO geldt. Het testje verpak ik in een LEGO jasje.

Ik leg de kinderen een vraagstuk voor: Wat kun je maken als je dit Legosteentje gebruikt? Ik laat de kinderen een rode bouwsteen zien van 2×2 noppen en vertel dat ze naast dit steentje alle LEGO mogen gebruiken die nodig is. Elke leerling krijgt twee minuten de tijd om zoveel mogelijk ideeën te verzinnen. Ondertussen schrijf ik de geleverde antwoorden op.

Vervolgens ‘meet’ ik de volgende aspecten van de geleverde output:

 •  Hoeveel antwoorden geeft het kind binnen een bepaalde tijd (2 minuten)?
 • Zit er diversiteit in de antwoorden, hoeveel verschillende toepassingsgebieden noemt hij? Ik ga uit van de volgende toepassingsgebieden:
  • gebouwen
  • onderdelen van een huis (dak, raam, muur enz.)
  • dieren
  • mensfiguren
  • meubels en spullen in huis
  • voertuigen
  • cijfers en letters
  • doosjes en bakjes
  • dingen uit de ruimte om hen heen (digibord, televisie, pakje drinken enz.)
  • kleding en sierraden
  • natuur
  • straten en wegen
  • overig / originele ideeën
 • Zijn de geleverde antwoorden origineel? Kende de leerling deze al? Kwamen er meer leerlingen met hetzelfde antwoord? Ik ken de leerlingen niet goed genoeg om te weten of zij de antwoorden al kennen. Voor mij is een origineel idee, 1 keer bedacht, ik hoor het bij andere leerlingen niet terug. Daarnaast is het geen voorwerp dat de leerling in de ruimte om zich heen ziet en ook geen idee uit een rij opsommingen uit hetzelfde toepassingsgebied.

Donderdagmiddag 18 februari 2016 voer ik de tweede test uit met dezelfde testgroep op dezelfde tijden in dezelfde ruimte. Ik leg hetzelfde vraagstuk voor, dit maal met een ander LEGO steentje (een blauwe bouwsteen 4×2 noppen). Ik meet dezelfde aspecten van de geleverde output. Vervolgens vergelijk ik de resultaten van test 1 en 2 met elkaar. Ik kijk of ik er een conclusies uit kan trekken.

Testen van de bouwvaardigheden
Naast het testen van het divergent denken geef ik alle leerlingen 30 minuten de tijd een huis te bouwen van LEGO. Per groep neem ik de leerlingen mee naar een leeg lokaal. Hier bouwen zij individueel een huis. Ik maak foto’s van dit huis en probeer aan de hand van  de ontwikkelingsschaal van Hanline, Milton en Phelps een inschatting te maken van de fase van bouwen waar de leerling op dat moment in bouwt. Bekijk de ontwikkelingsschaal hier. Ook deze test doe ik op 28 januari 2016 en vervolgens op 18 februari 2016. Hierbij wil ik zien of de bouwvaardigheden van de leerlingen gedurende het thema zijn ontwikkeld.

Advertenties