Literatuurlijst

Beets Kessens, A. & van der Heijden, A. (2013). Bouwen! HJK, 41 (4), 4-7.

Beets Kessen, A. & van der Heijden, A. (2013). Van hek tot hotel: de ontwikkeling van het bouwen. HJK, 41 (4), 10-13.

Bode de, J. & Nijman, L. (2014) Hoe bedenk je het?! Creatief denken in het basisonderwijs. Coutinho bv

Goedhart, J. van der Graaf, J. Segers, E. & Teunissen, C. (2013). Laat kleuters erop los experimenteren: onderzoekend leren bij kleuters. HJK, 43 (3), 22-25.

Goorhuis-Brouwer, S.(2012) Spelenderwijs. Amsterdam: uitgeverij SWP.

Greven, J. & Letschert, J. (2006) Kerndoelen primair onderwijs. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Haren van, L. & Hillen, J. (2015). Bouwen aan de bouwhoek: creatief spelen voor jongens en meisjes. HJK,43 (5), 28-31.

Heijden van der, A. (2013) Bouwen en sociale ontwikkeling: sociaal groeien door bouwactiviteiten HJK, 41 (4), 22-25.

Heutink. (2016). LEGO leerlijn. Geraadpleegd op 11 april 2016, van www.legoleerlijn.nl

Janssen-Vos, F. (2004) Spel en ontwikkeling: spelen en leren in de onderbouw. Assen: van Gorcum.

Kooij van der, D. (2009). Creatief denken… Onderwijs maak je samen. Geraadpleegd op 29 december 2015, van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/creatief-denken/creatief-denken/

Kooij van der, D. (2012), Kun je creativiteit meten. Geraadpleegd op 11 april 2016, van https://vindingrijk.wordpress.com/2012/08/18/kun-je-creativiteit-meten/

Kooij van der, D. & Ophuizen, M. (2011). Denk creatief! Creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk. Onderwijs maak je samen. Geraadpleegd op 29 december 2015, van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/creatieve-vaardigheden-download-gratis-het-ideeenboek/

LEGO.com. (z.d.) Over de LEGO Groep. Geraadpleegd op 11 april 2016, van http://www.lego.com/nl-nl/aboutus

LEGO.com (z.d.) Missie en visie. Geraadpleegd op 11 april 2016, van http://www.lego.com/nl-nl/aboutus/lego-group/mission-and-vision

Lipkowits, D. (2009). Het LEGO boek. Amsterdam: Junior Press.

Lipkowitz, D. (2011). Het LEGO ideeënboek, gebruik je fantasie! Amsterdam: Junior Press.

Lipkowitz, D. (2015). LEGO supergave ideeën. Penguin Random House.

Mitra, S. (2013). Build a school in the cloud. Ted Talk geraadpleegd op 30 december 2013, van https://www.youtube.com/watch?v=y3jYVe1RGaU

Oers van, B. (2013). Leren met bouwmateriaal: Bouwactiviteiten als context voor cognitief leren. HJK , 41 (4), 16-19.

Oldenbeuving, B. (2015). 5 stappen om je bouwhoek te verbeteren. Geraadpleegd op 29 december 2015, van http://www.jufbianca.nl/2014/01/5-stappen-om-je-bouwhoek-te-verbeteren/

SLO. (2015). W & T op de basisschool. Geraadpleegd op 29 maart 2016, van http://wetenschapentechnologie.slo.nl/over-wetenschap-en-technologie/wetenschap-en-technologie-op-de-basisschool

Sir Ken Robinson (2013). How to Escape educations death valley. TedTalk Geraadpleegd op 29 december 2015, van https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc.

Techniekpact.nl. (z.d.). Nationaal Techniekpact 2020. Geraadpleegd op 29 maart 2016, van http://techniekpact.nl/nationaal-techniekpact-2020

The LEGO Foundation. (2015) Who we are and our aim. Geraadpleegd op 11 april 2016, van http://www.legofoundation.com/nl-nl/who-we-are/our-aim

The school in the cloud. (2016). About – school in the cloud. Geraadpleegd op 11 april 2016, van https://www.theschoolinthecloud.org/about

Werkgroep Kleuters Centraal (2001). Hoekenwerk: Hoeken in de ontwikkelingsgerichte onderbouw. Derde druk. Baarn: Bekadidact.

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. (z.d.). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren. Geraadpleegd op 29 maart 2016, van http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/leidraad-onderzoekend-en-ontwerpend-leren/