Inleiding

Ik werk op de basisschool Pius X te Voorburg. Sinds dit schooljaar ben ik kleuterleerkracht. Samen met mijn collega’s geven wij traditioneel les. Steeds vaker wijken wij hier vanaf en komen wij met initiatieven ons onderwijs te vernieuwen.

In 2020 moeten alle basisscholen het vak Wetenschap en Technologie structureel aanbieden. Op de Pius X spelen en leren de leerlingen in hoeken. Zo ook in de bouwhoek. Echter, hoe begeleid je spel in de bouwhoek? Wat leren de leerlingen in de bouwhoek? Wat willen wij de leerlingen leren in de bouwhoek? Welke doelen hebben wij? Vragen die aanleiding zijn aan de slag te gaan met de bouwhoek van onze vier kleuterklassen.

In oktober 2015 ben ik van start gegaan. Samen met de andere kleuterleerkrachten is in beeld gebracht hoe ons onderwijs in de bouwhoek er uit ziet. Het bleek dat leerlingen roekeloos blokken uit de kasten trokken en bouwwerken om schopten. Doelgericht bouwen gebeurde niet of nauwelijks. Alleen op momenten dat de leerkracht een stukje meespeelde of een opdracht gaf ontstonden er creatieve bouwwerken. Het bespreken van de bouwwerken gebeurde achteraf. Dan vroegen wij de leerlingen wat zij geleerd hadden. Echter, waarom geven wij de leerlingen niet vooraf een gerichte opdracht? Waarom draaien wij dit niet om en wordt het doel, net als bij alle lessen, niet vooraf bepaald?

In de toekomst wordt het leren van vaardigheden, 21st century skills, belangrijker. Met de kleuterleerkrachten hebben wij de 21st century skills bestudeerd. Het creatief denken bij de leerlingen willen wij bij de leerlingen ontwikkelen tijdens het begeleid spelen in de bouwhoek.

21st century skills

David van der Kooij doet onderzoek naar creatief denken. Aanpakken en technieken ontwikkelt hij zodat het creatieve brein van leerkrachten en leerlingen wordt aangesproken. Kleuters leren vaardigheden door middel van spel. Het vrije spel is op onze school ver te zoeken. Ik ben mij gaan verdiepen in de basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos. Niet vernieuwend, misschien ouderwets, maar past in vernieuwend onderwijs. Onderwijs waar vaardigheden een grote rol spelen en leren een leven lang duurt.

Voor creatief denken is een nieuwsgierige en onderzoekende houding nodig. Dit zag ik terug bij jongens uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit Voorburg. Onder begeleiding van Harry Ozinga deden zij mee aan de First LEGO League. De onderzoekende houding van die jongens inspireerde mij. De vraag die op kwam is of kleuters ook met dezelfde onderzoekende houding werken in de bouwhoek?
Klik hier voor de blog over de First LEGO League.

Ik ben groot fan van LEGO. Ik ben overtuigd dat LEGO onmisbaar is voor het onderwijs van de toekomst. Alle 21st century skills kan je ontwikkelen met dit materiaal. Dit is afhankelijk van de leerkracht. Met dit materiaal zijn in ieder geval tal van activiteiten te bedenken. Welke dit zijn ga ik onderzoeken. Als basis voor dit onderzoek gebruik ik de bouwhoeken op de Pius X. Ik ga onderzoeken welke activiteiten de grootste leeropbrengsten opleveren.

lego logo

De onderzoeksvraag die hierbij hoort is:

Op welke wijze kan het spel in de bouwhoeken van de groepen 1/2 op basisschool Pius X in Voorburg worden ingezet ten einde het creatief denken van kleuters verder te ontwikkelen?

  • Wat is het doel van het bouwen?
  • Wat is het doel van de bouwhoek op de Pius X?
  • Wat is de visie op de rol van de leerkracht in de bouwhoek op de Pius X?
  • Wat is creatief denken?
  • Hoe krijgt creatief denken vorm in de bouwhoek op de Pius X?
  • Hoe komt het vrije spel terug in de bouwhoek op de Pius X?
  • Hoe nodig je leerlingen uit tot een open onderzoekende houding in de bouwhoek?
  • Waarom is LEGO het onderwijs van de toekomst?
  • Welke activiteiten met LEGO in de bouwhoek leiden tot ontwikkeling van creatief denken bij leerlingen?

Al mijn bevindingen geef ik weer in een blog. Wekelijks ga ik tips schrijven hoe LEGO in de klas in te zetten. Waarbij ik andere leerkrachten wil inspireren in hun onderwijs. De kracht van LEGO wil ik overdragen.