Bijlage, Checklist bouwhoek

 

 • Er is voldoende veilige ruimte om te bouwen.
  Om kinderen te laten bouwen, moet je goed nadenken over de inrichting van de bouwhoek. Bouwen vraagt ruimte, let op de grootte van de blokken en probeer zelf eens uit hoeveel ruimte je nodig hebt als je alle blokken uit jouw bouwhoek gebruikt (in de hoogte en plat op de vloer). Kunnen kinderen zich goed bewegen in de bouwhoek? En let op looproutes, zijn bouwwerken in gevaar als kinderen andere materialen moeten pakken? Zorg dat er in de bouwhoek ongestoord gebouwd kan worden.
 • In de bouwhoek ligt een zachte ondergrond. 
  In de bouwhoek ligt een zachte mat, om het geluid van vallende blokken iets te dempen en de vloer niet te beschadigen. Kies een mat die een stabiele ondergrond biedt aan de bouwblokken.
 • Er is een gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten in de bouwhoek.
  Zorg voor voldoende bouwmaterialen en zorg voor regelmatig nieuwe input, door bijvoorbeeld bij elk thema een ander element toe te voegen aan de bouwhoek, om deze levendig te houden en steeds nieuwe prikkels te verzorgen. Bij elke activiteit moeten mogelijkheden zijn voor verschillende ontwikkelingsniveaus, kinderen moeten zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Bij de bouwhoek horen ook de constructie materialen zoals LEGO, dit hoeft niet perse in de bouwhoek te liggen, maar het is belangrijk voor de ontwikkeling dat kinderen met beide materialen werken. Per thema zorgt Linda O voor een blad met tips voor bouw- en constructieactiviteiten die aansluiten bij het thema, deze worden opgeslagen op de server bij het betreffende thema.
 • De bouwhoek is ordelijk opgeruimd.
  Om snel aan het werk te kunnen in de bouwhoek, moeten alle materialen netjes en geordend klaarliggen. Stop materialen daarom in dozen of bakken en plak foto’s van de materialen op de buitenkant van de bak. Geef met stickers aan welke soort blokken op welke plek worden opgeborgen. Neem de tijd om kinderen te leren opruimen, stel regels op en doe voor wat je wilt zien. En als het nodig is geef je de bouwhoek extra opruimtijd.
 • De bouwhoek is regelmatig onderwerp van gesprek.
  Tijdens de kringgesprekken komt het werken in de bouwhoek en het werken met constructiemateriaal regelmatig aan de orde. Tijdens de introductie van een nieuw thema worden nieuwe materialen en bouwideeën besproken. Tijdens de reflectie op het werken wordt besproken wat er die dag gebouwd is en hoe er gewerkt is. Daarnaast zullen we per thema een Big Question aan de orde stellen. Een Big Question heeft geen eenvoudig antwoord, is open en moeilijk. Een Big Question omvat meerdere vakgebieden en er is geen kant en klaar antwoord voor te vinden, je raakt erdoor met elkaar in gesprek.
 • Elke klas heeft een fotoalbum in de boekenbak.
  Elke klas beschikt over een fotoalbum waar regelmatig bouw en constructiewerken aan toegevoegd worden, dit fotoalbum bewaren we in de boekenbak zodat kinderen tijdens het lezen van een boekje ook dit werk door kunnen kijken en op nieuwe ideeën kunnen komen.
 • De leerkracht is regelmatig aanwezig in de bouwhoek.
  Tijdens het zelfstandig werken loopt de leerkracht rondes en neemt ook de bouwhoek daarin mee. Dit is het moment dat je kinderen verder kunt helpen in de zone van naaste ontwikkeling en even kort aanwezig bent in de bouwhoek om te oberveren, meespelen of feedback te geven. Op de achterkant vindt je de ontwikkelingsschaal  van Hanline, Milton en Phelps zodat je regelmatig kan checken op welk niveau een kind nu bouwt en hoe je het kind verder kan helpen.

  Deze checklist bewaren we per groep in de klassenmap, zodat je regelmatig kan checken of jouw bouwhoek op orde is en of je er nog iets aan kunt verbeteren.